Fasadexperten

- Boka en expert som besiktigar ditt hus
Vi gör hembesök och ser till att du får rätt produkter till din fasad

Henric kommer hem till dig och undersöker ditt hus inför målning. Du får reda på hur huset ska förbehandlas, rengöras, vilken typ av färg som behövs, hur du stryker på färgen och allt annat du behöver veta.

Boka i din butik!

Vår fasadexpert har fått en gedigen teknisk utbildning och har, förutom sin tekniska kunskap, även god kännedom om rengöring, penslar och andra produkter som underlättar målningsarbetet.
 

Enkel färganalys garanterar optimalt resultat

När en fasad ska målas om är det viktigt att bedöma vilken färg fasaden är målad med tidigare. Det gäller såväl färgens kondition som färgtyp. Ibland kan det vara nödvändigt att ta bort den tidigare färgen och då krävs det kunskap om hur det ska göras på bästa sätt. När vår färgexpert kommer hem till dig undersöker han fasaden enligt en beprövad analysmetod för att garantera att ommålningen utförs på rätt sätt, med rätt produkter.