Historik

I samband med att Målerifirma Herb. Hagblom 1966 flyttade till sin nybyggda fastighet på Torsåsgatan 16, började folk komma in och fråga om de kunde få handla färg. Detta var inte så lätt då sortimentet endast bestod av storförpackningar avsedda för yrkesmåleriet. Frank Oskarsson föreslog dåvarande företagsledning att man skulle öppna en färghandel där även gör-det-självaren kunde handla vad han/hon behövde.

- Det går aldrig så här långt ifrån stan blev svaret.

Men hyllor sattes in i lagerexpeditionen, småburkar och penslar mm köptes in. Även ett mindre tapetlager köptes in.

1967 öppnades en färghandel på en yta av c:a 30 kvm, med ingång via måleriverkstaden. Verksamheten växte och en entrédörr sattes in i västra gaveln i samband med att butiken tog i anspråk andra lokaler i fastigheten. Detta skedde 1970.

Tre år senare påbörjades ett utbygge på västra gaveln. Bygget stod färdigt och togs i bruk 1974. Affärens yta var nu c:a 200 kvm.

- Nu får ni inte en kvadratmeter till, sa ägaren som tyckte att nu var det stort nog.

Efter ombyggnad så flyttade butiken till den nuvarande adressen på Torsåsgatan 9, där Carl Lamm idag har sin butik. Inflyttning ägde rum 1977. Lokalerna var nu dubbelt så stora som tidigare. Då verksamheten hela tiden växte och sortimentet breddades kändes även denna lokal snart för liten.

1986, efter en större ombyggnad i fastigheten, flyttade verksamheten längre västerut, till de lokaler som finns idag. Ytan var dock knappt hälften av dagens.
En mindre tillbyggnad i slutet på 80-talet gav ett par hundra kvm till.

1992 utökades lokalen ytteligare genom att grannen flyttade.

2002 byggdes en kakelavdelning/kakelutställning till och 2003 togs den nybyggda entrén i anspråk.Från att ha startat på 30 kvm, disponerar vi idag ungefär 2500 kvm i butiksyta.