Våtrum

Vad gäller våtrumssystem så har vi endast prover på Forbo och Tarkett's system. Detta för att de är dem enda GVK godkända system i Sverige som är kompletta med både golv- och väggmatta. 

Tarkett

På Tarketts hemsida finner du inspiratation till ditt våtutrymme. Tarkett har ett komplett godkänt system för att beklä både väggar och golv med ytskikt. 

Tarkett logotyp

Forbo

På Forbos hemsida finner du inspiration till ditt våtutrymme. Forbo har ett komplett godkänt system för att beklä både väggar och golv med ytskikt. 

Forbo logotyp